Engesvang Begravelsesforretning

Kim Jespersen, Anna Dupont, Jørgen Jørgensen
Gl. Kongevej 56
7442 Engesvang

Tlf.: 86 86 56 55
E-mail: kontor@houkjaerbegravelse.dk

CVR-nummer: 36 44 12 59

Kim Jespersen

Eksamineret bedemand

Anna Dupont

Eksamineret bedemand

Jørgen Jørgensen

Eksamineret bedemand

Velkommen til Engesvang Begravelsesforretning

Når du mister et menneske, du holder af, vil du typisk blive ramt af sorg og afsavn. Derfor kan det være svært samtidig at skulle forholde sig til de praktiske gøremål og detaljer, der skal tages stilling til i forbindelse med en begravelse, kremering eller bisættelse.

Hos Engesvang Begravelsesforretning ApS yder vi rådgivning og assistance ved dødsfald. Vi hjælper i det omfang, du ønsker det, og vi gør meget ud af at følge dine behov og ønsker til afskeden.

Den rigtige afsked

Som bedemænd er det vores fornemste opgave at støtte den efterladte og hjælpe dig med at træffe de valg, der opfylder dine behov bedst muligt. Du får kun én mulighed for at sige farvel, og derfor skal det gøres rigtigt.

Ved at fremlægge alle de muligheder du har i forhold til forskellige ydelser, finder vi sammen ud af, hvordan du helst vil sige farvel til afdøde.

Hvor meget hjælp og vejledning du har behov for, er selvfølgelig individuelt helt op til dig. Engesvang Begravelsesforretning træder til i det omfang, du ønsker det. For os er det blot afgørende, at der er gennemsigtighed i hele processen og at du er med til at træffe beslutningerne.

Økonomien

Når vi arbejder på at planlægge den ønskede afsked, er det vigtigt, at det økonomiske aspekt også tages med i betragtning. Og da du ikke har nogen forudsætning for at vide, hvad de forskellige ydelser koster, er det vores opgave at fremlægge et retvisende billede af priserne.

Din bedemand sørger altså for, at behov og økonomi hænger sammen på den bedst mulige måde, så du ikke ender ud med at skulle betale et større beløb end beregnet.

Forretningen

Begravelsesforretningens historie rækker langt tilbage. Møbelhandler Chr. Munk drev begravelsesforretningen frem til 1987 hvor  overtog forretningen.  er stadig aktiv i forretningen men det er primært hans søn Kim Jespersen, der varetager de daglige opgaver.