Ofte stillede spørgsmål

Her finder du ofte stillede spørgsmål, hvor du kan få svar på de mest almindelige spørgsmål om vores tjenester, priser og processer. Vi håber, at det kan hjælpe dig i en svær tid.
Når en pårørende dør i sit hjem, skal du kontakte lægen, som vil udstede en dødsattest. Derefter kan du kontakte en bedemand, som vil hjælpe dig med de praktiske opgaver og de nødvendige formaliteter samt planlægningen af begravelsen eller bisættelsen.
Du skal blot have afdødes sundhedskort eller anden CPR-dokumentation klar. Hvis afdøde har udfyldt Min sidste Vilje, hvis der foreligger et testamente, eller hvis legemet er doneret til videnskaben, er det vigtigt at kunne give bedemanden besked om ønskerne. Hvis vi skal hjælpe med at klæde afdøde på, må du gerne have tøj klar til samtalen. Også smykker og billeder uden billedramme, hvis de skal med i kisten.
Det er en gammel tradition at give afdøde noget med på rejsen. Ofte en lille buket blomster, billeder af de nærmeste, tegninger eller særlige genstande. Dog må der ikke komme glas i kisten og kun meget lidt metal – f.eks. smykker.
Ved en begravelse bliver afdødes krop lagt i en kiste og begravet i jorden. Ved en bisættelse bliver kisten brændt, og asken bliver derefter enten nedsat i jorden eller spredt over havet.
Ved kremering bliver afdødes krop brændt til aske, som derefter placeres i en urne. Urnen skal enten nedsættes på en godkendt begravelsesplads – på en kirkegård eller en skovbegravelsesplads – eller den skal spredes over havet.
Ja, asken kan deles, hvis den ene halvdel ønskes nedsat på dansk kirkegård og en anden nedsættes i udlandet. Asken kan også deles, så den ene del nedsættes, mens den anden spredes over havet
Prisen på en begravelse eller bisættelse kan variere afhængig af de specifikke ønsker og behov. Hos Houkjær Begravelse har vi en grundpris, som inkluderer samtale, kiste og klargøring af kiste, ilægning, udsyngning (fx fra plejehjem), dokumenthåndtering, koordinering med præst, graver og blomsterhandler m.fl. samt ceremonielle tjenester. Transport afhænger af afstand og antal kørsler. Ud over regningen fra bedemanden, skal I forvente udgifter til gravsted, sammenkomst, blomster og dødsannoncer. Vi tilbyder gennemsigtige prisoverslag og hjælper dig med at tilpasse ceremonien efter dine ønsker.
Ja, hvis afdøde er født før april 1957, udløser det som minimum 1.050 kr. i tilskud. Derudover afhænger størrelsen af begravelseshjælpen fra Udbetaling Danmark af afdødes formue. I nogle tilfælde kan du søge om økonomisk hjælp fra kommunen, og enkelte fagforeninger yder et tilskud. Det samme gælder Sygeforsikringen Danmark, hvis afdøde var medlem af gruppe 1 eller 2. Vores bedemand hjælper med at få overblik over støttemulighederne.
Ja, mange mennesker vælger at planlægge deres egen begravelse eller bisættelse for at lette byrden for deres pårørende. Du kan tale med en bedemand om dine ønsker og få alt dokumenteret i Min sidste Vilje, så dine nærmeste ved præcis, hvad du ønsker. Sådan en samtale er gratis ved Houkjær Begravelse. Dokumentet kan gemmes digitalt, og det er vigtigt, at dine pårørende ved, hvor de kan finde det.
Absolut, vi tilpasser ceremonien efter dine ønsker og afdødes liv og værdier. Vi kan arrangere alt fra traditionelle ceremonier til mere personlige og unikke fejringer af livet.
Det er vigtigt at respektere afdødes ønsker. Hvis afdøde har udtrykt specifikke ønsker til begravelsen eller bisættelsen, vil vi arbejde tæt sammen med dig for at sikre, at disse ønsker bliver opfyldt så præcist som muligt. Du kan personliggøre mindehøjtideligheden i valget af, hvor den skal foregå, ved at have malet eller skrevet på kisten, med specifik musik, læsninger, billeder, videoer og andre elementer, der afspejler afdødes liv og interesser. Vi hjælper gerne med at koordinere disse personlige detaljer.
Hvis ønsket er en borgerlig bisættelse, er det uden gejstlig medvirken. Den kan foregå i et kapel, fra hjemmet eller i det fri, så længe det sker på en etisk forsvarlig måde. Vores bedemand kan hjælpe med at lægge en plan for afskedsceremonien med sang, musik, tale og evt. andre elementer. I kan som pårørende udpege en tovholder eller lade vores bedemand stå for ceremonien. Vi har som bedemænd erfaring med at arrangere og gennemføre en smuk højtidelighed, så I som pårørende kan fokusere på blot at være til stede.
Nogle ønsker ceremonien så hurtigt som muligt, men det kan sjældent ske hurtigere end 3-5 dage efter dødsfaldet af praktiske grunde. Hovedreglen er, at højtideligheden skal være afholdt senest 14 dage efter dødsfaldet, men bedemanden kan søge embedslægen om udsættelse. Vi hjælper altid med at finde en løsning, så nære pårørende ikke er udelukket fra at kunne deltage.
Vi sørger oftest for transport af afdøde. Det gælder fra dødsstedet til kapellet, kirken eller krematoriet. Transporten sker på en respektfuld og værdig måde, og hvis du har ønske om en særlig rute, tilbyder vi også det. Vi aftaler, om vi skal køre med følge til kapellet eller fra kirke til mødested for mindesammenkomsten.
Nej, en rustvogn er ikke altid sort. Hos Houkjær Begravelse kan du vælge rustvogn efter farve, hvis en hvid, en champagne eller blå betyder mere i din familie. Du kan også vælge en MC-rustvogn, hvis motorcykellivet har fyldt meget i afdødes liv.
Hvis dødsfaldet sker i udlandet, kan vi hjælpe med at arrangere hjemtransport og søge udsættelse af begravelse eller bisættelse om nødvendigt. Hvis dødsfaldet er sket i Danmark, og kiste eller urne skal transporteres til udlandet, kan vi også hjælpe med alle formaliteter og praktiske løsninger.
Du kan få bedemandens hjælp til urnenedsættelsen, og vi hjælper også gerne med uafklarede spørgsmål, indlevering af Skifteretsattesten til Udbetaling Danmark eller andre formaliteter. Vi er her for at støtte og vejlede gennem hele processen.
Afdødes ejendele og bolig håndteres som en del af boet. Skifteretten tager stilling til hvordan det skal foregå. Den får automatisk besked om dødsfaldet, og derefter får anmelderen et brev med de nødvendige informationer om samtale og formueopgørelse. De pårørende må ikke fjerne noget fra boligen, før Skifteretten har behandlet sagen. Vi kan henvise til en advokat, hvis du ønsker vejledning til den bedste løsning på boskiftet.
Hvis ingen pårørende ønsker at påtage sig ansvaret som anmelder af dødsfaldet og dermed garant for betalingen af omkostningerne, skal bopælskommunen påtage sig opgaven. Afdøde er stadig sikret en respektfuld bisættelse eller begravelse, men det betyder samtidig, at boet er i kommunens varetægt.