Digital arv

I vores digitale tidsalder er der mange online tilstedeværelser, der skal tages hånd om, når nogen dør.

Dan dig et overblik som pårørende

Hvis afdøde har profiler på sociale medier, email-konto eller andet skal disse lukkes.

Sociale medier

Sociale profiler lukkes ikke automatisk ved dødsfald. Som nærmeste pårørende skal du i princippet kontakte de udbydere, hvor afdødes profil er aktiv. De fleste steder, kan du finde en guide til at lukke profilen eller omdanne den til et mindesmærke.

Inden du tager fat på opgaven, er det klogt at finde de vigtigste dokumenter frem, som kan dokumentere dødsfaldet og din ret til at redigere i profilen. Det gælder dødsattest, vielsesattest eller anden dokumentation for din relation til afdøde, billed-id på dig selv og gerne en engelsk version af den godkendte dødsanmeldelse.

Du kan her læse hvad der sker med din Facebookprofil ved død.

En Facebookprofil for eksempel kan enten lukkes af nærmeste pårørende eller evt. ændres til et “mindesmærke”. Se Facebooks vejledning om ændring til mindesmærke eller Facebooks vejledning om lukning af konto. Det kræver en særlig anmodning som kan hentes her.

Forbrugerrådet Tænk har lavet en lille guide om lukning af sociale profiler mm. Guiden “Digital arv” kan læses her.

Hvad kan du selv gøre?

Mens du lever, kan du sikre dig, at dine pårørende kan få adgang til dine digitale oplysninger, når du er borte.

Det kan være til gavn for både dig og dine nærmeste at oprette en oversigt over dine konti, inklusive brugernavne. Hvis du ønsker at notere adgangskoderne, anbefales det at opbevare listen sikkert, f.eks. i et pengeskab eller i en digital lagerplads som e-Boks. Husk at holde listen opdateret.

Derudover er det en god idé at lave en liste over dine digitale abonnementer. Ofte har dine pårørende ikke fuldt overblik over dine abonnementer, hvilket kan gøre det vanskeligt at afslutte dem.

Udover ovenstående muligheder for at oprette kontolister, er det også vigtigt at du løbende gemmer og sletter konti.

Ved at oprette et testamente kan du angive dine ønsker vedrørende din digitale arv. Det er også altid en god idé at tale med dine nærmeste om både din og deres egen digitale arv.

Vi giver tilbage til naturen

Vi sikrer nye træer i danske folkeskove

Vi har doneret 1.000 træer til Folkeskove i Danmark gennem Growing Trees Network.
Folkeskove bidrager til sikring af rent drikkevand, øger biodiversitet og mere oplagring af CO2.

Vores leverandør af kister, Tommerup Heilskov, støtter også skovplantning i Danske Folkeskove.

Vi har fokus på bæredygtighed.

Vælg en bæredygtig begravelse

Fokus på bæredygtighed

Houkjær Begravelse tager bæredygtighed alvorligt

Miljøvenlig kiste

Nordisk Fyr

Produceret med et lavt CO2-aftryk, fremstillet af bæredygtigt skandinavisk fyrretræ. Med bionedbrydelig polstring for at sikre miljøvenlighed gennem hele produktets livscyklus, hvilket gør valget både ansvarligt og æstetisk tiltalende.
kr. 2.700,-

tilvalg til grundprisen