Horsens Bedemandsforretning

v/ Warburg og Brydes Eftf.

Bedemand Jakob Houkjær

Irisvej 1
8700 Horsens

Tlf.: 75 68 95 00
E-mail: kontor@houkjaerbegravelse.dk

CVR-nummer 36 44 12 59