Begravelsesformer

Når en person dør skal afdøde enten begraves i jorden, brændes og urnen nedsættes i jorden eller brændes og asken spredes over åbent hav. Hvis ikke afdøde inden sin død har nedskrevet sine sidste ønsker, eller eventuelt udfyldt hæftet “Min sidste vilje”, er det de pårørende, der skal tage stilling til dette.

Begravelse

Kistebegravelse, hvor kisten sænkes i gravstedet på kirkegården. Kistegravsteder har min. 20 års gravfred, hvor gravstedet skal vedligeholdes i gravfredstiden.

Bisættelse

Ligbrænding på krematorium med efterfølgende urnenedsættelse i urnegravsted på kirkegården, med min. 10 års gravfred. Gravstedet skal vedligeholdes i gravfredstiden. Ved plænegravsteder skal der obligatorisk tegnes en vedligeholdskontrakt med kirkegårdsgraveren.

Askespredning

Ligbrænding på krematorium med efterfølgende spredning af asken over åbent hav. Askeurnen udleveres til pårørende mod kvittering, og der skal efterfølgende arrangeres askespredning over åbent hav. Askespredningen skal foregå pænt og sømmeligt og må ikke vække opsigt. Urnen må ikke sænkes i havet og må ikke kastes i havet efter tømning. Tilladelse har man når afdøde selv har nedskrevet et ønske om at asken skal spredes over havet. Pårørende kan evt. nedskrive et referat af afdødes ønske om askespredning, som begravelsesmyndigheden vurderer før tilladelse gives.

Skovbegravelse

Uden ceremoni

Uanset om man vælger jordbegravelse eller bisættelse kan man også beslutte om det skal foregå uden ceremoni. I det tilfælde køres kisten direkte fra kapel eller hjemmet til krematoriet eller kirkegård for jordbegravelse.