fbpx

BEGRAVELSESFORRETNINGERNE

Begravelsesforretningerne består af ti forretninger:

Skanderborg Begravelsesforretning
v/ John H. Sørensens eftf.

Odder Begravelsesforretning
v/ Møller Rasmussens eftf.

Ry Begravelsesforretning
v/ Jens Peder Kristiansens eftf.

Hørning Begravelsesforretning
v/ Per Dunkjærs eftf.

Brædstrup Begravelsesforretning
v/ Kirsten & Søren Rasmussens eftf.


Højderyggens Begravelsesforretning
v/ Kirsten & Søren Rasmussens eftf.


Hedensted Begravelsesforretning
v/ Kirsten Cato og Elo Andersens eftf.

Juelsminde Bedemandsforretning
v/ Kirsten Cato og Elo Andersens eftf.

Horsens Bedemandsforretning
v/ Warburg & Brydes eftf.

Den Lokale Bedemand, Horsens
v/ Kirsten Cato og Elo Andersens eftf.

De fire forretninger i Skanderborg, Odder, Ry og Hørning har hver især været den pågældende bys første og eneste begravelsesforretning i flere generationer, ja helt tilbage fra 1948. Men op gennem 2000erne blev konkurrencen så stor at det ikke længere var rentabelt kun at have en forretning i en by. Det gjorde at bedemand Per Dunkjær Andersen der ejede Hørning Begravelsesforretning opkøbte Odder, Skanderborg og Ry Begravelsesforretninger og sammenlagde dem i et selskab.

Per Dunkjær Andersen solgte sine forretninger til nuværende ejer Jakob Houkjær 2. januar 2015.

Forretningerne i Brædstrup og Nørre Snede overtog Jakob Houkjær fra Genega 1. januar 2017.
Forretningen i Horsens overtog Jakob Houkjær fra Warburg og Bryde 1. oktober 2017.

Forretningerne Den Lokale Bedemand i Juelsminde, Hedensted og Horsens overtog Jakob Houkjær fra Kirsten Cato og Elo Andersen 1. december 2018.

Læs mere om de ti forretningers historie under de enkelte afdelinger.


FORBRUGERKLAGER

Forbrugerklager der ønskes behandlet i Forbrugerklagenævnet sendes til:
Forbrugerklagenævnet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen · Carl Jacobsens Vej 35 · 2500 Valby
Tlf. 4171 5000 · E-mail: kfst@kfst.dk · www.kfst.dk