Begravelsesforretninger

   De fire forretninger i Skanderborg, Odder, Ry og Hørning har hver især været den pågældende bys første og eneste begravelsesforretning i flere generationer, ja helt tilbage fra 1948. Men op gennem 2000erne blev konkurrencen så stor at det ikke længere var rentabelt kun at have en forretning i en by. Det gjorde at bedemand Per Dunkjær Andersen der ejede Hørning Begravelsesforretning opkøbte Odder, Skanderborg og Ry Begravelsesforretninger og sammenlagde dem i et selskab.

   Per Dunkjær Andersen solgte sine forretninger til nuværende ejer Jakob Houkjær 2. januar 2015.

   Forretningerne i Brædstrup og Nørre Snede overtog Jakob Houkjær fra Genega 1. januar 2017. Forretningen i Horsens overtog Jakob Houkjær fra Warburg og Bryde 1. oktober 2017.

   Forretningerne Den Lokale Bedemand i Juelsminde, Hedensted og Horsens overtog Jakob Houkjær fra Kirsten Cato og Elo Andersen 1. december 2018.

   Læs mere om de ti forretningers historie under de enkelte afdelinger.

   Vi kan kontaktes døgnet rundt på tlf. 70 26 26 12

   Forbrugerklager
   Der ønskes behandlet i Center for Klageløsning indsendes via www.naevneneshus.dk eller pr. post til:

   Center for Klageløsning
   Nævnenes Hus
   Toldboden 2
   8800 Viborg
   E-mail: nh@naevneneshus.dk
   Telefon: +45 72405600