fbpx

BEGRAVELSESFORRETNINGERNE

Begravelsesforretningerne består af syv forretninger:
Skanderborg Begravelsesforretning
Odder Begravelsesforretning
Ry Begravelsesforretning
Hørning Begravelsesforretning
Brædstrup Begravelsesforretning
Højderyggens Begravelsesforretning
Horsens Bedemandsforretning

De fire forretninger i Skanderborg, Odder, Ry og Hørning har hver især været den pågældende bys første og eneste begravelsesforretning i flere generationer, ja helt tilbage fra 1948. Men op gennem 2000erne blev konkurrencen så stor at det ikke længere var rentabelt kun at have en forretning i en by. Det gjorde at bedemand Per Dunkjær Andersen der ejede Hørning Begravelsesforretning opkøbte Odder, Skanderborg og Ry Begravelsesforretninger og sammenlagde dem i et selskab.

Per Dunkjær Andersen solgte sine forretninger til nuværende ejer Jakob Houkjær 2. januar 2015.

Forretningerne i Brædstrup og Nørre Snede overtog Jakob Houkjær fra Genega 1. januar 2017.
Forretningen i Horsens overtog Jakob Houkjær fra Warburg og Bryde 1. oktober 2017.

Læs mere om de syv forretningers historie under de enkelte afdelinger.

FORBRUGERKLAGER

Forbrugerklager der ønskes behandlet i Forbrugerklagenævnet sendes til:
Forbrugerklagenævnet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen · Carl Jacobsens Vej 35 · 2500 Valby
Tlf. 4171 5000 · E-mail: kfst@kfst.dk · www.kfst.dk