Begravelsesforretninger

   Vi kan kontaktes døgnet rundt på tlf. 70 26 26 12

   Forbrugerklager
   Der ønskes behandlet i Center for Klageløsning indsendes via www.naevneneshus.dk eller pr. post til:

   Center for Klageløsning
   Nævnenes Hus
   Toldboden 2
   8800 Viborg
   E-mail: nh@naevneneshus.dk
   Telefon: +45 72405600